Odstranění článku – Remove post

Články zde zveřejněné někdo musel napsat. Není to vlastník těchto stránek. Pokud chcete odstranit daný zápis, je to možné, pokud jste je zadávali Vy nebo najatá SEO firma. Proto se obracejte na toho, kdo zde vaše stránky prezentoval. Těžko můžeme na nějaký anonymní dotaz odstranit jakýkoliv zápis – co když jste konkurence? Na druhou stranu stránky jsou naší firmy, tak můžeme odstranit jakýkoliv zápis…ovšem ne zdarma. Pokud napíšete ze stránek, na který směřuje link tak po dvojím ověření (napsat mail z mailu který není jeho umí každý) odstraníme link za poplatek 100 Kč přes PayPal. Adresa pro službu mazání linků je: info(at)promoclanek.cz

Articles published here someone had to write. It is not the owner of the site. If you want to delete the record, it is possible, if you have typed you or hired SEO firm. Therefore, contact whoever your site presented here. We can hardly on some anonymous query to remove any minute – what if your competition? On the other side of the page are our business, so we can eliminate any record … but not for free. If you write from sites that you direct link so when you double-check (send mail from mail that its not everyone can) remove the link fee $ 5 via PayPal. Address for removing service is: info(at)promoclanek.cz

 

Comments are closed.