Zábava a volný čas

Korálkování

Korálkování je elegantní záliba, která člověka dokáže uklidnit a zároveň vznikají krásné a mnohdy velmi užitečné výrobky. Vlastní šperk či vlastnoručně vyrobený dárek je vždy originálem a má větší význam než dárek koupený v obchodě.

Existují různé metody a techniky, jak si vyrobit vlastní šperk. Liší se zejména použitým materiálem a způsobem a náročností výroby. Nejjednodušší variantou při výrobě šperků z korálků je navlékání. Navlékáním různých korálků na nit, šňůrku, vlasec apod. lze vyrobit zajímavé náhrdelníky či náramky.
O něco složitější metodou je trojrozměrné korálkování, pomocí kterého lze vyrábět 3D výrobky jako jsou různé postavičky či zvířátka.
Mezi složitější techniky výroby šperků z korálků patří šití. V tomto případě se nejedná pouze o navlékání korálků na nit, ale pomocí této techniky lze vyrábět nejrůznější šperky a bižuterní doplňky. Stačí pouze trochu zručnosti a osvojení si několika výrobních postupů a každý si může vyrobit zajímavý šperk přesně podle svých představ.
Velkou výhodou korálkování je dostupnost veškerých materiálů a minimální potřeba speciálního nářadí či vybavení. Široká škála nejrůznějších korálků, komponentů a návlekových materiálů navíc umožňuje výrobu stále nových a originálních šperků.
S korálkováním lze začít v kterémkoli věku. Korálky lze sehnat ve specializovaných prodejnách s korálky nebo se zájemci mohou obrátit na společnost Beads 4U s.r.o. z Jablonce nad Nisou, která na český trh dodává kompletní sortiment potřeb pro korálkování od samotných korálků přes bižuterní komponenty, návlekový materiál až po potřebné nářadí.

http://www.beads4u.cz/cz/kontakt/clanky/koralkovani2017/

http://www.beads4u.cz/nabidka-kategorie/koralky/?kategorieId=28

http://www.beads4u.cz/nabidka-kategorie/navlekovy-material/?kategorieId=110

Lázeňský pohárek Nectarium v nových barvách

Symbolem minulé sezony v Luhačovicích se stal lázeňský pohárek Nectarium – jednoduchý, bílý, s netypicky vsazeným brčkem. Adéle Choré, autorce a vítězce designérské soutěže, kterou vyhlásila akciová společnost Lázně Luhačovice, se v něm nejlépe podařilo propojit tradice s moderními trendy. Zájem o něj byl velký. Proto pro letošní sezonu připravila akciová společnost i nové barevné varianty, které se začnou nabízet již v polovině května během slavnosti Otevírání pramenů. Informuje o tom Ing. Jiří Dědek, MBA, výkonný ředitel Lázní Luhačovice, a.s.

,,Základní provedení z vysoce kvalitního porcelánu v čistě bílé barvě s označením Pure Line se rozšiřuje o dvojici pohárků z exkluzivní řady Decor Line. Na povrchovou úpravu byla použita bezbarvá a kobaltově modrá glazura s jemným zlatým zdobením. Inspirací pro další novinku byla životodárná voda. Pro první pohárek z nové řady Color Line proto byla zvolena uklidňující světle modrá barva. Na každém z nich můžete vidět dotek lidské ruky a cítit vysoký respekt k tomuto ušlechtilému materiálu. Časově nejnáročnější je výroba kobaltových pohárků z řady Decor Line. Celé tělo pohárku vyrobené z bílé porcelánové hmoty se nejprve vypálí při teplotě 980 stupňů Celzia (°C). Do polotovaru se rychle nalije glazura, která se okamžitě vyleje. Díky nasákavosti materiálu na povrchu ulpí vrstvička glazury. Pohárek se následně ponoří až po okraj do kobaltem zbarvené glazury a pak se znovu vypálí na 1380 °C. Poté se ručně odekoruje ušlechtilým 10% matným zlatem a ještě jednou vypálí na 760 °C,“ říká J.Dědek.

Upřesňuje, že výrobcem Nectaria je rodinná manufaktura Queens Crown z městečka Chodov u Karlových Varů. Výjimečné postavení na trhu si udržuje výrobou historických replik, tradičním rukodělným zpracováním a používáním surovin výhradně českého původu. Naprostá většina produkce se vyváží do celého světa od Ruska přes Izrael až po Kanadu a Nový Zéland. Nejdražší ručně dekorované výrobky vlastní i jordánská princezna nebo prezident Kazachstánu.

Základem lázeňské léčby v Luhačovicích je pitná kúra zdejších přírodních léčivých pramenů, z nichž nejznámější je Vincentka. Minerální vody se pijí nalačno nejlépe ráno před snídaní a odpoledne před večeří. Pití z lázeňského pohárku není jen záležitostí módy, ale umožňuje kontrolovat vypité množství a zároveň užívat vodu v malých dávkách, což je pro její vstřebávání velice důležité.

Prodej pohárku Nectarium je omezen pouze na zařízení akciové společnosti Lázně Luhačovice. Lázeňský pohárek Nectarium v dárkovém balení je k dostání – v recepcích hotelů Alexandria, Jurkovičův dům, Dům B. Smetany, Jestřabí, Palace, Morava a Společenském domě, v prodejně cukrovinek na kolonádě vedle haly Vincentka a v cestovní agentuře Luhanka. Hosté akciové společnosti si mohou zakoupit pohárek Nectarium v dárkovém balení za zvýhodněnou cenu. Lázeňský pohárek Nectarium je hezkým dárkem z lázní.

Bližší informace na www.lazneluhacovice.cz

Deň Zeme v Prievidzi opäť v znamení EKOROKU s Nestlé

Pri príležitosti Dňa Zeme sa v piatok 21. 4. 2017 uskutočnila v Prievidzi v priestoroch Centra voľného času (CVČ) Spektrum záverečná prezentácia a vyhodnotenie celoročného projektu „EKOROK S NESTLÉ“. Projekt už 14. rok realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ Spektrum s finančnou podporou od spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. V školskom roku 2016/2017 mal projekt názov „Život pod lupou“. Zapojilo sa do neho cca 3000 detí zo 7 základných škôl (ZŠ) a 2 materských škôl (MŠ) z Prievidze. Informovala o tom organizátorka podujatia Mgr. Miriam Bencová, riaditeľka CVČ Spektrum v Prievidzi.
„Jednou z aktivít projektu bol zber papiera, do ktorého sa zapojilo 7 škôl a tie spolu vyzbierali 75 858 kg starého papiera, čo je priemerne 26,35 kg na jedného žiaka. Ak rátame, že 1 tona zberového papiera nahradí celulózu vyrobenú až zo 17 stromov, potom deti zachránili 1 289 stromov. Najviac vyzbierali deti ZŠ Malonecpalská, spolu 22 515 kg. Najlepším jednotlivcom bola Natália Lacková z rovnakej školy zo 7. A triedy, ktorá nazbierala 1000 kg papiera. Dlhodobým cieľom projektu je zvýšiť záujem detí i širokej verejnosti o problematiku životného prostredia, hlavne vo svojom okolí a zapojiť čo najviac detí do rôznych environmentálnych aktivít. Deti realizáciou rôznych aktivít zvyšovali svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti v oblasti ochrany prírody. Zapojené školy získali od Nestlé Slovensko podporu v celkovej výške 8 000 eur,“ konštatovala M. Bencová. 
Tento rok mal projekt tri časti. V prvej časti s názvom Zelený nápad realizovali 2 vybrané ZŠ a 1 MŠ na základe svojho projektu revitalizáciu a obnovu časti okolia alebo priestorov základnej a materskej školy. V tomto školskom roku vyhrali projekty „Zelená učebňa 2 – Vtáčikovo“ – ZŠ Ul. Rastislavova, „Park plný energie“ – ZŠ Ul. Energetikov a projekt MŠ Nábrežie sv. Cyrila.
Všetky základné školy boli zapojené do druhej časti projektu s názvom Ekoinfo, v rámci ktorej realizovali rôzne aktivity zamerané na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. Tento rok sa zamerali na krátkodobé pokusy s pozorovaním prírodných javov, mikroorganizmov, buniek, častí rastlinného a živočíšneho tela, vychádzky spojené s pozorovaním drobných organizmov, bádateľské aktivity, čistenie okolia a prírody, zberové aktivity a iné. O uskutočnených aktivitách ZŠ pravidelne informovali na svojich internetových stránkach.
Tretia záverečná prezentačná časť „Deň zeme“ sa uskutočnila 21. 4. v priestoroch CVČ Spektrum Prievidza za účasti zástupcov siedmich základných škôl, dvoch materských škôl, mesta Prievidza a firmy Nestlé Slovensko s.r.o. Žiaci prezentovali v stánkoch svoje ekologické aktivity, projekty a diela, ktoré realizovali počas školského roku 2016/2017. Vytvorili ich za pomoci svojich učiteľov a koordinátorov. Pre návštevníkov si mladí dobrovoľníci CVČ pripravili tvorivú dielnu, v ktorej si deti z odpadového materiálu vyrobili zvonkohru a nacvičili netradičné pohybové aktivity. Animátori zo Súkromnej strednej odbornej školy (SSOŠ) Cats spríjemnili dopoludnie rôznymi súťažami o životnom prostredí. Prezentácia bola doplnená tanečnými a speváckymi vystúpeniami detí.
Manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko Róbert Kičina k EKOROKU povedal: ,,Nestlé považuje za prirodzené a dôležité, že sa na Slovensku, a osobitne v regióne, kde má výrobný závod, podieľa na spoločných projektoch s miestnou komunitou. Doterajších 14 ročníkov EKOROKU S NESTLÉ dokazuje, že ide o dlhodobo udržateľný a užitočný projekt. Výsledkom je nielen čistejšie mesto, ale hlavne angažovaná mladá generácia, ktorej nie je ľahostajné, v akom prostredí žije. To nie je ľahostajné ani našej firme. Zodpovednosť voči svojmu okoliu a životnému prostrediu sú základnými princípmi nášho podnikania. Na Ekoroku si veľmi ceníme, že nestagnuje, ale každý rok prináša niečo nové. Prínosom nie sú len tony vyzbieraných druhotných surovín, ale hlavne vybudovaný prístup k mestu a okoliu, v ktorom deti žijú. Radi budeme aj v budúcnosti podporovať aktivity takéhoto druhu, pretože sú zmysluplné a v prospech nás všetkých. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri výchove mladej generácie a formovaní jej postojov k životnému prostrediu.“
Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková k EKOROKU uviedla: „Ekorok sa za 14 rokov stal výstavnou galériou prístupu najmladších Prievidžanov k životnému prostrediu. Zároveň sa stal nezameniteľnou tradíciou, ktorá inšpiruje aj ďalšie mestá a obce na Slovensku, firmy i mladých ľudí, aby sa pridali k nášmu spoločnému úsiliu zachovať našu Zem v dobrom stave aj pre ďalšie generácie. Môžeme povedať, že bez 14 ročníkov Ekoroku by bolo naše mesto určite menej čisté a menej pekné. Ale oveľa dôležitejšie je, že tisícky našich detí by boli ochudobnené o pocity spolupatričnosti s úsilím o zdravšie životné prostredie, krajší a lepší svet. Spoločné aktivity vyvrcholili nielen zberom druhotných surovín, čistením a skrášľovaním okolia školy, ochranou životného prostredia, či vytváraním umeleckých diel z odpadu. Ekorok sa posunul ďalej a dnes už znamená i vytváranie webových stránok o životnom prostredí, pozorovanie prírodných javov, rastlín, živočíchov, mikroorganizmov, bádateľské aktivity, atď. Za tieto možnosti osobného rastu žiakov vďačíme aj firme Nestlé, ktorá všetky tieto aktivity podporuje finančne i prístupom svojich manažérov a zamestnancov. Zároveň nás teší, že jej výrobný závod v našom meste dáva prácu stovkám zamestnancov. Zodpovedný prístup aký má Nestlé k nášmu regiónu a zdieľanie spoločných hodnôt, sú hodné nasledovania. Všetci dúfame, že vzájomná spolupráca na Ekoroku i ďalších aktivitách potrvá ešte dlhé roky.“
Kontakty:
Miriam Bencová, riaditeľka CVČ Spektrum v Prievidzi, cvcprievidza@gmail.com, +421 905 236 378
Róbert Kičina, manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko s.r.o., robert.kicina@sk.nestle.com, +421 907 706 112

O spoločnosti Nestlé
Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí ako aj pre ich domácich miláčikov. Ide o viac ako 2 000 značiek, od globálnych ikon, akými sú Nescafé alebo Nespresso, až po miestne značky. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a ďalšie. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. Viac na www.nestle.sk.

Další stránka »