Finance

Slnečné kolektory z THERMO|SOLARU môžu byť aj atypické a na balkónoch

Naozajstní profesionáli nájdu individuálne riešenie pre slnečné kolektory

Nie je umenie nainštalovať sériovo vyrábané zariadenia na využívanie Obnoviteľných zdrojov energie (OZE), napríklad slnečné kolektory, na ideálne plochy. Oveľa náročnejšie a pre väčšinu montážnych firiem aj takmer nemožné je vyhovieť individuálnym požiadavkám pri atypickej architektúre, historických a špecializovaných budovách, či v náročných klimatických podmienkach. Jednou z firiem, ktorá si dokáže poradiť aj s netradičnými výzvami je najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. Medzi jeho majstrovské kúsky patrí logo hrocha zo slnečných kolektorov v ZOO Ostrava, dodávka pre solárnu loď a rôzne individuálne riešenia pre bytové domy, hotely a kostoly po celom svete. Informuje o tom Alfréd Gottas, riaditeľ THERMO|SOLARU.

Individuálne riešenie pre hotel Jezerka v Čechách – využitie balkónov pre solárny systém
„V prvej polovici roku 2005 sa začal budovať na Kongres hoteli Jezerka **** vtedy ôsmy najväčší solárny systém na ohrev pitnej vody v Českej republike. Namiesto pôvodného projektu, ktorý počítal s inštaláciou kolektorov na plochej streche Aquafitu pomocou oceľovej konštrukcie a nerovnomerného hydraulického rozdelenia výkonov do vykurovacieho systému, bojlerov a bazénov sa pre jeho nákladnosť, dlhú návratnosť, riziko z hľadiska veľkého zaťaženia plochej strechy aj možného zatekania zrealizovalo iné riešenie. Navrhla ho sama montážna firma. K využitiu slnečných kolektorov sa totiž priamo ponúkali južné balkóny hotelu. Zároveň tak bolo možné riešiť výmenu ich dosluhujúcich drevených výplní,“ hovorí A. Gottas.

Keď je vzhľad na prvom mieste
Bol povolený uhol sklonu k vodorovnej rovine 65°, čo odpovedá zvýhodneniu prechodného a zimného slnka a teda aj vyššiemu energetickému zisku v týchto obdobiach. Boli použité horizontálne kolektory typu TS330, pričom niekoľko z nich muselo prejsť špeciálnymi úpravami. Niektoré kolektory sú skosené pod špeciálnym uhlom, ktorý je zhodný s uhlom strešnej roviny budovy. Takisto bol prispôsobený aj dĺžkový rozmer zakončujúcich kolektorov.

Jeden z najväčších solárnych systémov v ČR
„Solárny systém bol nakoniec nainštalovaný na dvoch budovách. V roku 2005 sa na fasádu budovy „A“ začalo inštalovať celkovo 78 kolektorov, ktoré predhrievajú 2000 litrov pitnej vody a v letných mesiacoch ešte pridávajú ohrev vonkajšieho i vnútorného bazéna. V roku 2007 bol nainštalovaný ďalší systém so 42 kolektormi na fasádu budovy „B“, ktoré takisto predhrievajú 2000 litrov pitnej vody. Celkovo je teda na Kongres hoteli Jezerka nainštalovaných 120 kolektorov typu TS 330. Tento solárny systém s celkovou kolektorovou plochou 240 m2 tak vtedy predstavoval štvrtý najväčší solárny termický systém v Českej republike,“ vysvetľuje A. Gottas.

Priekopnícky bytový dom v Detve
„Hoci k nám chodí množstvo dopytov od zástupcov bytových spoločenstiev, ktorí chcú vypracovať návrh solárneho systému a kalkuláciu, len málo z nich sa zrealizuje. Nie je to o cene ani o tom, že by bytové spoločenstvá nemali o tieto technológie záujem. Hlavným dôvodom, prečo na bytových domoch vidieť solárne kolektory len veľmi zriedka, je centrálne zásobovanie teplom, na ktoré je väčšina bytových domov napojená. V rámci platných kritérií podporného programu Zelená domácnostiam tak nie je možné uplatniť uprednostňujúce kritériá a získať poukážku na podporu. V súčasnosti totiž kritériám podpory jednoduchšie vyhovejú rodinné domy a v programe stále dopyty žiadateľov prevyšujú disponibilné finančné prostriedky. Ďalším problémom je neochota dodávateľov tepla pristúpiť na takýto spôsob decentrálneho zásobovania bytových domov teplou vodou,“ informuje A. Gottas.

Dodáva, že napriek tomu existujú termické solárne systémy, ktoré sa zrealizovali aj bez podpory štátu a vložené prostriedky sa vrátia do 10 rokov. Takouto výnimkou je termický solárny systém na ohrev pitnej vody pre bytový dom v Detve v časti Novosady, ktorý realizoval THERMO|SOLAR v júli a auguste 2017.

,,Tým, že bytový dom je pripojený na CZT, finančná podpora od štátu nebola možná. Centrálny dodávateľ tepla v tomto prípade nemal výhrady voči inštalácií a povolil vlastníkom bytov pripojiť do výmenníkovej stanice (KOST) systém solárneho ohrevu. Investíciu na inštaláciu solárneho systému pokryla časť bankového úveru, ktorý bol určený primárne na kompletnú rekonštrukciu strechy na bytovom dome. Solárny systém pozostáva z 35 ks solárnych termických kolektorov typu TS500 (absorbčná plocha 2,26 m2/kol), 4 ks 1000 l akumulačných zásobníkov a zabezpečuje solárny predohrev studenej vody pre 48 bytových jednotiek v dome s 90 obyvateľmi a mal by ušetriť min. 50 – 60 % ročných nákladov na ohrev TÚV. Celková investícia bola vypočítaná do 54 000 eur. Kolektory sú inštalované na rovnej streche v jednom rade a orientované sú na juhovýchod. Najprv sa uvažovalo s počtom 32 kolektorov TS500 a orientáciou priamo na juh, ale vzhľadom na polohu a orientáciu domu by výroba a montáž pomocnej konštrukcie natoľko predražila systém, že strata na výkone orientáciou kolektorov sa vykompenzovala navýšením počtu kolektorov. Výrazne sa tým zjednodušilo ukotvenie nosnej konštrukcie, čo urýchlilo realizáciu a samozrejme ušetrilo financie investorovi,“ vysvetľuje A. Gottas.

Nevšedné realizácie a mimoriadna spoľahlivosť
THERMO|SOLAR ponúka naozaj rôznorodé možnosti montáže solárnych panelov. Slnečné kolektory je možné použiť napríklad aj ako architektonický doplnok objektu. Na základe požiadavky nie je výnimkou ani zhotovenie individuálneho tvarového riešenia kolektora, napríklad skosenie časti kolektora pod určitým uhlom a pod. Panely a nosné konštrukcie majú Hurikánový test, čiže sú testované na odolanie rýchlosti vetra až 230 km/h.

Kolektory zo Žiaru mimoriadne spoľahlivé. Pri zemetrasení v Chile pred niekoľkými rokmi nebol poškodený z celkových 300 ani jeden plochý kolektor z produkcie THERMO|SOLARU, kým mnohé konkurenčné trubicové kolektory v rovnakej lokalite zemetraseniu neodolali. Pracujú často vo veľmi extrémnych podmienkach, či už v Patagónii blízko Antarktídy, na najvyššej nemeckej hore Zugspitze alebo v Nepále. Ako kontrast k týmto mrazivým podmienkam možno uviesť aj ich používanie pri odsoľovaní morskej vody v Ománe alebo v marockom Marákeši.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

Odklad DPPO a daňový odklad DPFO o 3 měsíce

Se začátkem každého roku se pojí spoustu povinností, příjemných i méně příjemných. Každý, kdo si někdy v životě podával sám daňové přiznání ví, že řádné odevzdání má proběhnout do konce měsíce března. Ať se vám to hodí, nebo ne, během těchto tří měsíců musí být hotovo – nikdo se ovšem ptát nebude, jestli máte v tomto období na zpracování dostatek času, nebo jestli máte dostatek finančních prostředků na uhrazení vyměřené daně. Věděli jste však, že odevzdání daňového přiznání si můžete velice snadno posunout až o tři měsíce? Že je daňový odklad pro vás novinka? Tak čtěte pozorně dále.
Jistě jste slyšeli o povolání, chcete-li funkci, daňového poradce. Daňový poradce vám může v oblasti daňového přiznání radit, nebo ho za vás celé zpracovat a následně odevzdat. Odevzdat? To je ta důležitá část, kde lze získat tři měsíce drahocenného času k posunutí odevzdání daňového přiznání! Tím, že finančnímu úřadu sdělíte, že za vás zpracovává vaše daňové přiznání daňový poradce se vám ihned prodlouží doba odevzdání DPPO, nebo DPFO o tři měsíce!
Ano, opravdu je získat daňový odklad takto snadné. Je zcela jasné, že je o tuto příjemnou službu veliký zájem. My jsme na daňové odklady specialisté a s našimi službami získáte odklad daňového přiznání již do několika minut! Daňový odklad DPPO, nebo daňový odklad DPFO od nás dostanete buďto online, prostřednictvím datové schránky, nebo osobně.
Posuňte si odevzdání daňového přiznání z března na červen, finanční úřad vám odpustku nedá. Naše služby odkladu daně začínají již na příjemných 1.900 Kč bez DPH. Odklad daně snadno a rychle nebyl dosud nikdy takto dostupný. Žádejte odklad daňového přiznání do konce března, odevzdávejte DP s odborníkem a prodlužte si dobu odevzdání o tři měsíce.

The Power of Purple! Yes Even Your Underwear

Regal Cheap Shapewear purple and violet lit up the international catwalks for Autumn/Winter 2010. For those afraid of the bold colour, take your lead from the likes of Christian Dior, Gucci and Marni. Perhaps colour-blocking the tones for a daytime look, while silky satin pieces will set you apart from the crowd in the evening. And of course lingerie need not be forgotten. This trend translates quite easily to your bras and knickers.

Other key colour trends in Cheap Sexy Clothes

Navy: It’s the new black according to fashionistas. Seen on AW10/11 catwalks from Aquascutum to Celine, Louis Vuitton and Alexander Wang. To be worn with everything, it’s chic, sophisticated, smart and sexy – and it looks great with black too. Seen on catwalks from Aquascutum to Celine, Louis Vuitton and Alexander Wang, there’s a way to wear it to suit every taste. Sarah Jessica Parker, Kate Moss and Rachel Bilson have all recently been seen sporting their navy gear.

Nothing could ever replace our love affair with black, but we do love a sexy new injection of colour for the season…and Navy could just be it!

Nudes: A modern mix of cream, ivory, and stone make for a sleek and serene look. Chloe’s AW10/11 collection predominantly offered in tan and beige, was a Seventies-themed collection that was super chic and all about fabrics of the most supreme quality. At Chanel, the traditional Chanel tweeds looked more sumptuous than ever in brown, encrusted with glacial jewellery. Christian Dior showcased a muted autumnal palette of mulberry, brown, cream and olive green.

« Předchozí stránkaDalší stránka »