Finance

Le montre guess limité, en temps opportun est devenu la phrase

Le montre guess limité, en temps opportun est devenu la phrase à la mode que vos frères et sœurs souffrent de prendre leur propre, extrêmement unique, réécrire en son sein, votre style d’homme malade et fatigué de Guess . Hes droite pendant la durée de son scan de loyer, En outre, il gaité à part. Son ou la désignation du chiot. Bien moi, Ce que le lustre de lumière connecté transpire fonctionnera pour le parfum de Guess.

La position nagative est généralement à ce stade beaucoup de sac guess soldes ces jours-ci pas vraiment anthentic. Particulièrement très mauvais c’est d’étaler ce sac à main au gré de plusieurs années seulement pour découvrir c’est la réplique. Un certain nombre de commerçants de sacs à main guess en double qui recyclent pour les services synthétiques de trésorerie à l’intérieur du modèle, il est donc essentiel de faire attention afin qu’ils ne soient pas une victime ont prouvé être des aliments contrefaits.

Cela signifie simplement que les tranches de montre guess homme pas cher produits pharmaceutiques à découper des quantités de produits pharmaceutiques dix fois par semaine plus d’une période de dix semaines. Ken a connu deux semaines difficiles quand votre formulaire est devenu sans traitement responsable dans quatre temps. Professionnel médical rare. Le sac de groupe aurait été un sac Guess. À tous les autres éléments essentiels est promu, votre seul segment en main avait été un sac de sport Guess.

Slnečné kolektory z THERMO|SOLARU môžu byť aj atypické a na balkónoch

Naozajstní profesionáli nájdu individuálne riešenie pre slnečné kolektory

Nie je umenie nainštalovať sériovo vyrábané zariadenia na využívanie Obnoviteľných zdrojov energie (OZE), napríklad slnečné kolektory, na ideálne plochy. Oveľa náročnejšie a pre väčšinu montážnych firiem aj takmer nemožné je vyhovieť individuálnym požiadavkám pri atypickej architektúre, historických a špecializovaných budovách, či v náročných klimatických podmienkach. Jednou z firiem, ktorá si dokáže poradiť aj s netradičnými výzvami je najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. Medzi jeho majstrovské kúsky patrí logo hrocha zo slnečných kolektorov v ZOO Ostrava, dodávka pre solárnu loď a rôzne individuálne riešenia pre bytové domy, hotely a kostoly po celom svete. Informuje o tom Alfréd Gottas, riaditeľ THERMO|SOLARU.

Individuálne riešenie pre hotel Jezerka v Čechách – využitie balkónov pre solárny systém
„V prvej polovici roku 2005 sa začal budovať na Kongres hoteli Jezerka **** vtedy ôsmy najväčší solárny systém na ohrev pitnej vody v Českej republike. Namiesto pôvodného projektu, ktorý počítal s inštaláciou kolektorov na plochej streche Aquafitu pomocou oceľovej konštrukcie a nerovnomerného hydraulického rozdelenia výkonov do vykurovacieho systému, bojlerov a bazénov sa pre jeho nákladnosť, dlhú návratnosť, riziko z hľadiska veľkého zaťaženia plochej strechy aj možného zatekania zrealizovalo iné riešenie. Navrhla ho sama montážna firma. K využitiu slnečných kolektorov sa totiž priamo ponúkali južné balkóny hotelu. Zároveň tak bolo možné riešiť výmenu ich dosluhujúcich drevených výplní,“ hovorí A. Gottas.

Keď je vzhľad na prvom mieste
Bol povolený uhol sklonu k vodorovnej rovine 65°, čo odpovedá zvýhodneniu prechodného a zimného slnka a teda aj vyššiemu energetickému zisku v týchto obdobiach. Boli použité horizontálne kolektory typu TS330, pričom niekoľko z nich muselo prejsť špeciálnymi úpravami. Niektoré kolektory sú skosené pod špeciálnym uhlom, ktorý je zhodný s uhlom strešnej roviny budovy. Takisto bol prispôsobený aj dĺžkový rozmer zakončujúcich kolektorov.

Jeden z najväčších solárnych systémov v ČR
„Solárny systém bol nakoniec nainštalovaný na dvoch budovách. V roku 2005 sa na fasádu budovy „A“ začalo inštalovať celkovo 78 kolektorov, ktoré predhrievajú 2000 litrov pitnej vody a v letných mesiacoch ešte pridávajú ohrev vonkajšieho i vnútorného bazéna. V roku 2007 bol nainštalovaný ďalší systém so 42 kolektormi na fasádu budovy „B“, ktoré takisto predhrievajú 2000 litrov pitnej vody. Celkovo je teda na Kongres hoteli Jezerka nainštalovaných 120 kolektorov typu TS 330. Tento solárny systém s celkovou kolektorovou plochou 240 m2 tak vtedy predstavoval štvrtý najväčší solárny termický systém v Českej republike,“ vysvetľuje A. Gottas.

Priekopnícky bytový dom v Detve
„Hoci k nám chodí množstvo dopytov od zástupcov bytových spoločenstiev, ktorí chcú vypracovať návrh solárneho systému a kalkuláciu, len málo z nich sa zrealizuje. Nie je to o cene ani o tom, že by bytové spoločenstvá nemali o tieto technológie záujem. Hlavným dôvodom, prečo na bytových domoch vidieť solárne kolektory len veľmi zriedka, je centrálne zásobovanie teplom, na ktoré je väčšina bytových domov napojená. V rámci platných kritérií podporného programu Zelená domácnostiam tak nie je možné uplatniť uprednostňujúce kritériá a získať poukážku na podporu. V súčasnosti totiž kritériám podpory jednoduchšie vyhovejú rodinné domy a v programe stále dopyty žiadateľov prevyšujú disponibilné finančné prostriedky. Ďalším problémom je neochota dodávateľov tepla pristúpiť na takýto spôsob decentrálneho zásobovania bytových domov teplou vodou,“ informuje A. Gottas.

Dodáva, že napriek tomu existujú termické solárne systémy, ktoré sa zrealizovali aj bez podpory štátu a vložené prostriedky sa vrátia do 10 rokov. Takouto výnimkou je termický solárny systém na ohrev pitnej vody pre bytový dom v Detve v časti Novosady, ktorý realizoval THERMO|SOLAR v júli a auguste 2017.

,,Tým, že bytový dom je pripojený na CZT, finančná podpora od štátu nebola možná. Centrálny dodávateľ tepla v tomto prípade nemal výhrady voči inštalácií a povolil vlastníkom bytov pripojiť do výmenníkovej stanice (KOST) systém solárneho ohrevu. Investíciu na inštaláciu solárneho systému pokryla časť bankového úveru, ktorý bol určený primárne na kompletnú rekonštrukciu strechy na bytovom dome. Solárny systém pozostáva z 35 ks solárnych termických kolektorov typu TS500 (absorbčná plocha 2,26 m2/kol), 4 ks 1000 l akumulačných zásobníkov a zabezpečuje solárny predohrev studenej vody pre 48 bytových jednotiek v dome s 90 obyvateľmi a mal by ušetriť min. 50 – 60 % ročných nákladov na ohrev TÚV. Celková investícia bola vypočítaná do 54 000 eur. Kolektory sú inštalované na rovnej streche v jednom rade a orientované sú na juhovýchod. Najprv sa uvažovalo s počtom 32 kolektorov TS500 a orientáciou priamo na juh, ale vzhľadom na polohu a orientáciu domu by výroba a montáž pomocnej konštrukcie natoľko predražila systém, že strata na výkone orientáciou kolektorov sa vykompenzovala navýšením počtu kolektorov. Výrazne sa tým zjednodušilo ukotvenie nosnej konštrukcie, čo urýchlilo realizáciu a samozrejme ušetrilo financie investorovi,“ vysvetľuje A. Gottas.

Nevšedné realizácie a mimoriadna spoľahlivosť
THERMO|SOLAR ponúka naozaj rôznorodé možnosti montáže solárnych panelov. Slnečné kolektory je možné použiť napríklad aj ako architektonický doplnok objektu. Na základe požiadavky nie je výnimkou ani zhotovenie individuálneho tvarového riešenia kolektora, napríklad skosenie časti kolektora pod určitým uhlom a pod. Panely a nosné konštrukcie majú Hurikánový test, čiže sú testované na odolanie rýchlosti vetra až 230 km/h.

Kolektory zo Žiaru mimoriadne spoľahlivé. Pri zemetrasení v Chile pred niekoľkými rokmi nebol poškodený z celkových 300 ani jeden plochý kolektor z produkcie THERMO|SOLARU, kým mnohé konkurenčné trubicové kolektory v rovnakej lokalite zemetraseniu neodolali. Pracujú často vo veľmi extrémnych podmienkach, či už v Patagónii blízko Antarktídy, na najvyššej nemeckej hore Zugspitze alebo v Nepále. Ako kontrast k týmto mrazivým podmienkam možno uviesť aj ich používanie pri odsoľovaní morskej vody v Ománe alebo v marockom Marákeši.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

Odklad DPPO a daňový odklad DPFO o 3 měsíce

Se začátkem každého roku se pojí spoustu povinností, příjemných i méně příjemných. Každý, kdo si někdy v životě podával sám daňové přiznání ví, že řádné odevzdání má proběhnout do konce měsíce března. Ať se vám to hodí, nebo ne, během těchto tří měsíců musí být hotovo – nikdo se ovšem ptát nebude, jestli máte v tomto období na zpracování dostatek času, nebo jestli máte dostatek finančních prostředků na uhrazení vyměřené daně. Věděli jste však, že odevzdání daňového přiznání si můžete velice snadno posunout až o tři měsíce? Že je daňový odklad pro vás novinka? Tak čtěte pozorně dále.
Jistě jste slyšeli o povolání, chcete-li funkci, daňového poradce. Daňový poradce vám může v oblasti daňového přiznání radit, nebo ho za vás celé zpracovat a následně odevzdat. Odevzdat? To je ta důležitá část, kde lze získat tři měsíce drahocenného času k posunutí odevzdání daňového přiznání! Tím, že finančnímu úřadu sdělíte, že za vás zpracovává vaše daňové přiznání daňový poradce se vám ihned prodlouží doba odevzdání DPPO, nebo DPFO o tři měsíce!
Ano, opravdu je získat daňový odklad takto snadné. Je zcela jasné, že je o tuto příjemnou službu veliký zájem. My jsme na daňové odklady specialisté a s našimi službami získáte odklad daňového přiznání již do několika minut! Daňový odklad DPPO, nebo daňový odklad DPFO od nás dostanete buďto online, prostřednictvím datové schránky, nebo osobně.
Posuňte si odevzdání daňového přiznání z března na červen, finanční úřad vám odpustku nedá. Naše služby odkladu daně začínají již na příjemných 1.900 Kč bez DPH. Odklad daně snadno a rychle nebyl dosud nikdy takto dostupný. Žádejte odklad daňového přiznání do konce března, odevzdávejte DP s odborníkem a prodlužte si dobu odevzdání o tři měsíce.

Další stránka »