Dům, byt a zahrada

EU pravidla pro stavbu nových domů

V ČR postupně dochází ke změně ve výstavbě budov směrem k energeticky účinnějším domům.

Všechny domy, pro jejichž výstavbu bude vydáno stavební povolení od roku 2020, budou muset splňovat směrnice EU. Domy budou muset být stavěny jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Na rozdíl od pasivních domů nemají tyto požadované parametry absolutní hodnotu. Výpočet energetické náročnosti je založen na porovnání hodnocené budovy s takzvanou referenční budovou. Zjednodušeně se jedná o softwarově namodelovanou budovu, která je totožná s hodnocenou budovou, přičemž parametry užívaných technických systémů a stavebních konstrukcí odpovídají minimálním požadavkům stanovených vyhláškou. To znamená, že pokud hodnoty ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy nejsou větší než hodnoty shodných ukazatelů pro referenční budovu, pak hodnocená budova splňuje zákonné požadavky.
Mnozí se mylně domnívají, že v nově stavěných domech bude muset být instalováno nucené větrání s rekuperací tepla a domy budou muset splňovat požadavky kladené na pasivní budovy. Není ani pravda, že tato přísnější pravidla pro výstavbu domů začínají platit nárazově od 1. 1. 2020. Povinnost výstavby nových budov ve standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie je v ČR postupná a započala již v roce 2016.
Závěrem lze říci, že nová výstavba by měla být realizována ve spolupráci projektanta a energetického specialisty. Stavitel představí svůj záměr a projektant navrhne řešení splňující požadavky na energetickou náročnost budovy.
V případě jakýchkoliv nejasností se stavitelé mohou obrátit se svými dotazy na odborné pracovníky ze společnosti Stav Agency s.r.o. sídlící v Liberci.

Výstavba rodinných domů

Kompletní zateplení objektu

EU pravidla pro stavbu nových domů

EU pravidla pro stavbu nových domů

V ČR postupně dochází ke změně ve výstavbě budov směrem k energeticky účinnějším domům.

Všechny domy, pro jejichž výstavbu bude vydáno stavební povolení od roku 2020, budou muset splňovat směrnice EU. Domy budou muset být stavěny jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Na rozdíl od pasivních domů nemají tyto požadované parametry absolutní hodnotu. Výpočet energetické náročnosti je založen na porovnání hodnocené budovy s takzvanou referenční budovou. Zjednodušeně se jedná o softwarově namodelovanou budovu, která je totožná s hodnocenou budovou, přičemž parametry užívaných technických systémů a stavebních konstrukcí odpovídají minimálním požadavkům stanovených vyhláškou. To znamená, že pokud hodnoty ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy nejsou větší než hodnoty shodných ukazatelů pro referenční budovu, pak hodnocená budova splňuje zákonné požadavky.
Mnozí se mylně domnívají, že v nově stavěných domech bude muset být instalováno nucené větrání s rekuperací tepla a domy budou muset splňovat požadavky kladené na pasivní budovy. Není ani pravda, že tato přísnější pravidla pro výstavbu domů začínají platit nárazově od 1. 1. 2020. Povinnost výstavby nových budov ve standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie je v ČR postupná a započala již v roce 2016.
Závěrem lze říci, že nová výstavba by měla být realizována ve spolupráci projektanta a energetického specialisty. Stavitel představí svůj záměr a projektant navrhne řešení splňující požadavky na energetickou náročnost budovy.
V případě jakýchkoliv nejasností se stavitelé mohou obrátit se svými dotazy na odborné pracovníky ze společnosti Stav Agency s.r.o. sídlící v Liberci.

Výstavba rodinných domů

Kompletní zateplení objektu

EU pravidla pro stavbu nových domů

Porovnání cen oken plastových, dřevěných a hliníkových

Je velice těžké přesně porovnat ceny plastových, dřevěných, dřevo-hliníkových či hliníkových oken. Cena oken je závislá na mnoha proměnných (členění oken, použité sklo, použité kování atd.).

Každý majitel nemovitosti, když se rozhodne pro výměnu oken, řeší složitou otázku ceny, kvality, životnosti a nároků na údržbu oken. Pokud bude hlavním kritériem cena, pravděpodobně padne volba na okna plastová. Plastová okna vychází cenově nejlépe, jsou bezúdržbová a jejich životnost se odhaduje na cca 30 let. U dřevěných oken je to mnohem složitější. Záleží na použitém dřevě. Rozdíl mezi cenou smrkových oken a dubových oken je markantní. S životností dřevěných oken je to složité. Záleží na kvalitě použitého dřeva, jeho zpracování a zejména na pravidelné údržbě. Okna tak mohou mít životnost mnohem kratší, ale i mnohem delší než okna plastová. Pokud porovnáváme ceny, velice orientačně lze říci, že dřevěná okna jsou zhruba 1,3 krát dražší než okna plastová.
Okna hliníko-dřevěná kombinují výhody hliníku a vzhled přírodního materiálu. Životnost je udávána mnohem delší než u oken plastových, ale u dřevěných částí je nutno počítat s pravidelnou údržbou. Pokud opět budeme velice orientačně porovnávat ceny, jsou okna hliníko-dřevěná 2 krát dražší než okna plastová. Nejdražší okna jsou okna hliníková. Hliník působí zejména v novostavbách velice moderně. Hliník je velice stálý a téměř bezúdržbový. V porovnání s ostatními okny je životnost hliníkových oken nejdelší. Pokud opět porovnáme orientačně cenu oken, jsou hliníková okna zhruba 2,5 krát dražší než okna plastová.
Výběr vhodných oken je velice složitý a je nutno posuzovat více faktorů. Určitě se vyplatí předem poradit s odborníky. Každý zájemce o radu se může obrátit na odborné pracovníky ze společnosti Stav Agency s.r.o. z Liberce.

Zateplování domů

Zateplování budov

Porovnání cen oken plastových, dřevěných a hliníkových

Porovnání cen oken plastových, dřevěných a hliníkových

Je velice těžké přesně porovnat ceny plastových, dřevěných, dřevo-hliníkových či hliníkových oken. Cena oken je závislá na mnoha proměnných (členění oken, použité sklo, použité kování atd.).

Každý majitel nemovitosti, když se rozhodne pro výměnu oken, řeší složitou otázku ceny, kvality, životnosti a nároků na údržbu oken. Pokud bude hlavním kritériem cena, pravděpodobně padne volba na okna plastová. Plastová okna vychází cenově nejlépe, jsou bezúdržbová a jejich životnost se odhaduje na cca 30 let. U dřevěných oken je to mnohem složitější. Záleží na použitém dřevě. Rozdíl mezi cenou smrkových oken a dubových oken je markantní. S životností dřevěných oken je to složité. Záleží na kvalitě použitého dřeva, jeho zpracování a zejména na pravidelné údržbě. Okna tak mohou mít životnost mnohem kratší, ale i mnohem delší než okna plastová. Pokud porovnáváme ceny, velice orientačně lze říci, že dřevěná okna jsou zhruba 1,3 krát dražší než okna plastová.
Okna hliníko-dřevěná kombinují výhody hliníku a vzhled přírodního materiálu. Životnost je udávána mnohem delší než u oken plastových, ale u dřevěných částí je nutno počítat s pravidelnou údržbou. Pokud opět budeme velice orientačně porovnávat ceny, jsou okna hliníko-dřevěná 2 krát dražší než okna plastová. Nejdražší okna jsou okna hliníková. Hliník působí zejména v novostavbách velice moderně. Hliník je velice stálý a téměř bezúdržbový. V porovnání s ostatními okny je životnost hliníkových oken nejdelší. Pokud opět porovnáme orientačně cenu oken, jsou hliníková okna zhruba 2,5 krát dražší než okna plastová.
Výběr vhodných oken je velice složitý a je nutno posuzovat více faktorů. Určitě se vyplatí předem poradit s odborníky. Každý zájemce o radu se může obrátit na odborné pracovníky ze společnosti Stav Agency s.r.o. z Liberce.

Zateplování domů

Zateplování budov

Porovnání cen oken plastových, dřevěných a hliníkových

Bydlete zdravěji a komfortněji

Bydlení v zatepleném domě přináší nejen úspory za vytápění, ale i zdravější a komfortnější bydlení.

Mnoho lidí se stále domnívá, že pokud zateplí dům, bude se jim uvnitř tvořit plíseň. Jedná se ale o největší mýtus, který je se zateplením spojován. I fyzikální zákony jasně hovoří pro zateplení. Pokud je zdivo nezateplené, v zimních měsících při nízkých venkovních teplotách snadno promrzá a zeď je velice chladná i v interiéru. Na chladném zdivu kondenzuje vodní pára, která se nestihne odpařit. Tím se ještě více snižují tepelněizolační vlastnosti zdi. Nejenže vznikají tepelné ztráty, ale vlhké zdivo se stává ideálním prostředím pro vznik zdravý škodlivých plísní.
Tomu lze předcházet právě kvalitním zateplením. Při kvalitním vnějším zateplení se rosný bod posouvá až do izolantu. Důležité proto je navrhnout takové zateplení, aby kondenzace vodních par vznikala až v izolantu a ne už na rozhraní izolace a zdiva či dokonce ve zdivu.
Je tedy zcela jasné, že izolace vzniku plísní předchází a spojování vzniku plísní na stěnách s izolací zdiva je nepravdivý mýtus.
Nestačí však obalit dům „nějakou“ izolací. Aby izolace plnila svůj účel, je potřeba vybrat vhodný materiál v potřebné tloušťce. Určitě se vyplatí řešit izolaci domu s odborníky.
Pracovníci společnosti Stav Agency s.r.o. z Liberce jsou připraveni navrhnout nejvhodnější řešení a případně i provést kompletní realizaci.

Zateplovaní

Zateplování budov

Bydlete zdravěji a komfortněji

Kontaktní zateplení budov

Součástí kompletního zateplení budovy je určitě i zateplení obvodového zdiva. Nejčastějším způsobem zateplení vnějšího zdiva je takzvané kontaktní zateplení.

Vnější kontaktní zateplovací systém je mezinárodně označován zkratkou ETICS. Při tomto nejrozšířenějším způsobu zateplení je izolant nalepen přímo k podkladu a dále je ukotven pomocí speciálních hmoždinek. Na izolant se následně spolu s vyztužující síťkou nanáší stěrková omítka. Struktura a barva konečného povrchu omítky závisí pouze na investorovi. Tato technologie zateplení nepřináší v tomto směru téměř žádná omezení.
Při kontaktním zateplování se jako izolant nejčastěji používají: fasádní pěnový polystyren, desky či lamely z minerálních vláken, a také materiály na bázi polyuretanu nebo polyisokyanurátu.
Mezi hlavní přednosti kontaktního zateplení patří relativně nízká cena, absence tepelných mostů a možnost využití na relativně členité plochy. Na izolační materiál lze nalepit i drobnější tvarované prvky jako jsou různé římsy a podobně. Díky tomu si mohou budovy zachovat stejný vzhled jako před zateplením.
Před realizací zateplení domu je nutné zvážit všechny možnosti a určitě je na místě poradit se s odborníky. Mezi zkušené firmy zabývající se kontaktním zateplováním domů patří společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce. Odborní pracovníci s dlouholetými zkušenostmi ze společnosti Stav Agency poradí s výběrem materiálu, zpracují cenovou kalkulaci a v případě zájmu provedou celou realizaci zateplení budovy.

Zateplovaní

Zateplování budov

Kontaktní zateplení budov

Kontaktní zateplení budov

Součástí kompletního zateplení budovy je určitě i zateplení obvodového zdiva. Nejčastějším způsobem zateplení vnějšího zdiva je takzvané kontaktní zateplení.

Vnější kontaktní zateplovací systém je mezinárodně označován zkratkou ETICS. Při tomto nejrozšířenějším způsobu zateplení je izolant nalepen přímo k podkladu a dále je ukotven pomocí speciálních hmoždinek. Na izolant se následně spolu s vyztužující síťkou nanáší stěrková omítka. Struktura a barva konečného povrchu omítky závisí pouze na investorovi. Tato technologie zateplení nepřináší v tomto směru téměř žádná omezení.
Při kontaktním zateplování se jako izolant nejčastěji používají: fasádní pěnový polystyren, desky či lamely z minerálních vláken, a také materiály na bázi polyuretanu nebo polyisokyanurátu.
Mezi hlavní přednosti kontaktního zateplení patří relativně nízká cena, absence tepelných mostů a možnost využití na relativně členité plochy. Na izolační materiál lze nalepit i drobnější tvarované prvky jako jsou různé římsy a podobně. Díky tomu si mohou budovy zachovat stejný vzhled jako před zateplením.
Před realizací zateplení domu je nutné zvážit všechny možnosti a určitě je na místě poradit se s odborníky. Mezi zkušené firmy zabývající se kontaktním zateplováním domů patří společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce. Odborní pracovníci s dlouholetými zkušenostmi ze společnosti Stav Agency poradí s výběrem materiálu, zpracují cenovou kalkulaci a v případě zájmu provedou celou realizaci zateplení budovy.

Zateplovaní

Zateplování budov

Kontaktní zateplení budov

Charge And Discharge Design of Low Temperature Battery

low temp intelligence cell

Many battery users do not know that consumer-grade lithium-ion batteries cannot be charged below 0 °C. Although the battery pack appears to be charging normally, metallic lithium plating may occur on the anode during low-temperature charging. This plating is permanent and will not be eliminated with the charge cycle. Lead-acid batteries also have the risk of freezing the electrolyte, which can cause the shell to rupture.

Safety hazards in batteries at low temperatures

In the face of the safety hazards of batteries at low temperatures, what problems should you pay attention to when designing engineers? Fast charging of most batteries is limited to between 5 ° C and 45 ° C. For best charging results, consider reducing the temperature range to between 10 ° C and 30 ° C because of oxygen and hydrogen-like nickel-based batteries. Recombination ability will be reduced.

If the battery is charging too fast, the pressure in the battery will increase, causing a discharge. When the charging temperature is lower than 0 ° C, it is very important to reduce the charging current of all nickel-based batteries to 0.1 C. (“C” definition: If the battery capacity is 1000mAh, “C” is defined as discharging 1000mA in 1 hour. For more information, please click: High-rate battery.)

Nickel-based charger with a negative voltage (NDV) full-charge detection provides some protection when charging at low temperatures: When the low temperature simulates a fully charged battery, the charging acceptance rate is poor. This is partly due to the accumulation of high pressure due to a decrease in gas recombination ability at low temperatures. The increase in pressure and voltage drop at full charge appear to be accompanied.

Novel battery

In order to be able to charge quickly at all temperatures, some industrial batteries add a thermal blanket to heat the battery to the right temperature; the smart charger automatically adjusts the charging rate to the current temperature. Consumer electronics chargers do not have these features and end-users can only charge at room temperature.

Performance of different types of batteries at low temperatures

Lead-acid batteries

When it comes to extreme temperatures, lead-acid batteries are quite tolerant, as the battery batteries in our cars show. The recommended low-temperature charging rate is 0.3C, which is almost the same as normal. At a comfortable temperature of 20 ° C, the charging voltage at the start of charging is 2.41 V cells. At -20 ° C, the inflation threshold rose to 2.97V battery.
Frozen lead-acid batteries can cause permanent damage. Always keep the battery fully charged, because, in the discharged state, the electrolyte becomes more like water, which is more likely to freeze than when it is fully charged. Leached lead-acid batteries tend to rupture, causing leaks if frozen; sealed lead-acid packages lose their effectiveness, and can only be supplied several times before the failure, and need to be replaced.

Lithium-Ion Battery

Lithium-ion batteries provide excellent charging performance at cooler temperatures and can be quickly charged over a temperature range of 5 ° C to 45 ° C. Below 5 ° C, the charging current should be reduced, and charging is not allowed at the freezing temperature. During charging, the internal cell resistance causes a slight temperature rise to compensate for some cold. The internal resistance of all batteries becomes higher in the cold.

Many battery users do not know that consumer-grade lithium-ion batteries cannot be charged below 0 °C. Although the battery pack appears to be charging normally, metallic lithium plating may occur on the anode during low-temperature charging. This plating is permanent and will not be eliminated with the charge cycle. Lithium battery cells are more prone to failure if exposed to vibration or other stress conditions. Advanced chargers prevent lithium-ion batteries from charging below freezing temperatures.

Progress is being made to charge lithium-ion batteries below freezing temperatures. For most lithium-ion batteries, charging is indeed possible, but at very low currents.

According to the study, the allowable charging rate in the -30 ° C environment was 0.02 C. For example, a 2500mAh battery needs to be charged at 50mA at -30 °C. At such a low current, the charging time needs to be extended to more than 50 hours, which seems impractical, but in the oil and gas field in northern China. Keeping the Li-Ion battery pack ready and fully charged to control the pressure and other parameters in the pipe seems to work. Usually, these battery packs are used as backup power supplies.

cold weather

The performance of all batteries at low temperatures drops dramatically; however, due to the increase in internal DC resistance during use, the resulting loss of efficiency can cause some warming effects. At -20 ° C, most batteries stopped working. Although the operating temperature of the nickel-cadmium battery can be reduced to minus 40 ° C, the allowable discharge is only 0.2 C. Lithium-ion batteries can operate at temperatures of -40 ° C, but can only operate at lower discharge rates. Charging at this temperature is not possible. With lead-acid batteries, there is a risk of electrolyte freezing, which can cause the casing to rupture. When fully charged, the lead-acid is more like water, and it freezes quickly when there is only a small amount of electricity.

Matching cells with the same capacity play an important role in discharging at low temperatures and heavy loads. Since the battery in the battery pack can never be perfectly matched, if the discharge is allowed to continue beyond the safe low battery cut-off point, a negative voltage potential may appear on the weaker battery in the multiple battery packs. This is called a battery core reversal, and a weak battery can become a permanent low point. The larger the number of cells, the greater the possibility of reversing the cell under load. Over-discharge at low temperatures and high loads is the main cause of battery-powered equipment failure.

If charged and discharged at a temperature significantly lower than -10 ° C, the battery capacity may also decrease, which coincides with lithium plating during charging. At these low temperatures, the extractable energy is also greatly reduced.

How to overcome the low-temperature restriction

So how do we solve the various problems mentioned above? The low-temperature battery developed by Grepow has broken through these technical limitations and can be used normally in low-temperature environments. Grepow low temperature shaped battery operating environment in the low-temperature range -40℃ to 50℃. Compared with traditional Li-Polymer batteries, it has broken through the discharge temperature limits of -20℃ to 60℃.

Low Temperature Shaped Battery

The low-temperature battery is a kind of special battery specially developed by Grepow, to overcome low-temperature defects inherent in the performance of chemical power supply. Grepow low temperature shaped battery adopts innovative design concept, advanced formulation system and materials, rigorous process manufacturing process and method, and overcomes many technical bottlenecks to develop low-temperature lithium battery series.

If you are interested in our products, please don’t hesitate to contact us at any time!
Email: info@grepow.com
Grepow Website: https://www.grepow.com/

Najlepším miestom na umiestnenie slnečných kolektorov je strecha a platí zásada, že potrubná trasa by mala byť čo najkratšia a najmenej členitá. Nie vždy sa však tieto odporúčania dajú dodržať. Hlavne vtedy, ak máte dom s členitou strechou, nevhodne orientovaný voči svetovým stranám, alebo z iného dôvodu nie je umiestnenie kolektorov jednoduché a jednoznačné.

Hovorí Tomáš Jančařík, vedúci obchodného oddelenia najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov, firmy THERMO|SOLAR Žiar: ,,Ideálne je inštalovať kolektory samozrejme na strechu. Nie vždy je to však technicky, stavebne alebo architektonicky  možné alebo vhodné. Pri uvažovaní o vhodnom umiestnení kolektorov treba myslieť na potrubnú trasu spájajúcu kolektorové pole so solárnym zásobníkom, ktorý sa zväčša nachádza v nejakej technickej miestnosti vo vnútri domu. Potrubná trasa by mala byť čo možno najkratšia a najmenej členitá. Členité a zložité potrubné trasy majú vyšší hydraulický odpor a pri nedôslednej montáži sa môžu objavovať zákutia, kde by mohli vznikať vzduchové úseky a tie bude následne problematické odvzdušniť, prípadne vyprázdniť. Pritom jednoduchá a krátka trasa šetrí vaše peniaze.“

Dodáva, že pomerne jednoduché to majú majitelia novostavieb vo fáze výstavby, kde je možné potrubnú trasu na kolektory vopred pripraviť a skryť vo fasádnej izolácií, podlahe, podkroví a pod. Z hľadiska materiálov sa pri malých solárnych systémoch do 5 kolektorov najčastejšie používajú antikorové vlnovcové potrubie dimenzie DN16 prípadne DN20 alebo menej časté, ale tiež bežné medené potrubie Ø18mm.

Vhodná izolácia 

,,Samozrejmosťou je, že solárne potrubia musia byť tepelne zaizolované vhodnou izoláciou. Tá je na báze EPDM kaučuku s uzavretou bunkovou štruktúrou, prípadne minerálnych izolácií, ktoré odolávajú vysokým teplotám až do 175oC, ale aj nízkym teplotám a UV žiareniu. K potrubnej trase patrí i  dvojžilový kábel na napojenie snímača teploty kolektorov, ktorý je obvykle vedený súbežne s potrubím.  Samotné umiestnenie kolektorov je rôznorodé a nie je podmienkou inštalovať ich výhradne na strechu, ak je k dispozícií vhodnejšie miesto,“ upozorňuje T. Jančařík.

Orientácia voči svetovým stranám

Ideálna orientácia kolektorov voči svetovým stranám pre územie SR je južná, odklonená o 5o na západ so sklonom kolektorov 35o až 40o voči horizontálnej rovine. To je ideálny stav, ktorý je na väčšine domoch ťažko dosiahnuteľný, preto všetky inštalácie od JV po JZ v sklone od 25o po 50o sú v poriadku a z hľadiska celoročného energetického zisku predstavujú zanedbateľné rozdiely.

,,Nami vyrábané štandardné nosné konštrukcie pre slnečné kolektory je možné inštalovať na akúkoľvek krytinu šikmých striech, rovné strechy, voľný terén prípadne na fasádu. Nezriedka sa vyskytujú požiadavky na rôzne atypické riešenia. Pri špecifických riešeniach vyrobíme konštrukciu pre konkrétnu inštaláciu. Návrh a vhodnosť takéhoto unikátneho riešenia je potrebné vopred konzultovať. Zaujímavým a estetickým riešením je možnosť integrácie kolektorov priamo do strešného plášťa alebo do fasády,“ upozorňuje T. Jančařík.

Slnečné kolektory môžu byť aj na fasáde

Situácie, kedy nie je potrebné riešiť atypický návrh konštrukcie, alebo kde sa nevyžaduje vážny zásah do štandardnej nosnej konštrukcie, sú napríklad pri rodinnom dome so sedlovou strechou, ktorá je situovaná na východ/západ. Riešením takejto situácie je napríklad inštalácia kolektorov na južnú stranu fasády, prípadne predsadiť konštrukciu pred balkón, ak je k dispozícií. Okrem tohto najjednoduchšieho riešenia sa naskytujú aj ďalšie zložitejšie, ktorých opodstatnenie, výhody a nevýhody je najlepšie prediskutovať s odborníkmi na konkrétnom mieste.

Zelené a rovné strechy si vyžadujú nosné a podporné prvky

 Situácie, kedy je k štandardnej konštrukcií potrebné dodatočne pripraviť iné nosné, alebo podporné prvky sú napríklad zelené strechy. A to vtedy, ak je požiadavka aby boli kolektory na streche. Podobný prípad sú rovné strechy s mäkkou krytinou, ktoré nie je možné zaťažiť, alebo potreba architektonického dotvorenia objektu a osobitných požiadaviek investorov.

Ak neexistuje žiadne vhodné miesto na dome, vždy je možné kolektory inštalovať ako samostatne stojace na pripravenom pevnom podklade, prípadne využiť okolité konštrukcie (múry, prístrešky, pergoly, garáže,…). Okrem technickej a funkčnej stránky treba zohľadniť najmä pri špecifických riešeniach tiež estetickú stránku. Slnečné kolektory by nemali kaziť celkový dojem pri pohľade na dom, na ktorom sú nainštalované.

Konzultujte s odborníkmi

 ,,V prípade, že inštaláciu slnečných kolektorov zvažujete, ale stále váhate a nie ste si istí či sú vhodným zariadením aj pre vás, kontaktujte pracovníkov firmy THERMO|SOLAR. Radi s s vami preberú zámery a ochotne poradia. Poinformujú vás aj o možnosti získať podporu z národného projektu  Zelená domácnostiam II až do výšky  50% ceny za inštaláciu celého solárneho systému na rodinné a bytové domy,“ uzatvára T. Jančařík.

Ďalšie informácie sú na: www.thermosolar.sk  alebo na tel.: +421-45-601 6080

How to Choose Batteries for Medical Devices?

medical

Modern switching mode power supplies are used in a variety of medical devices, including MRI, X-ray, CT and PET scanners, blood analyzers, DNA equipment, patient monitors, ultrasounds, robotic surgical equipment, cardiopulmonary machines, diagnostic equipment, and automated pharmaceutical dispensers, to name a few. As with all electronics, the trend in medical devices is to make them smaller, lighter, more efficient, more reliable and more competitively priced. Safety standards for medical equipment depending on the application, proximity to patients and operators, and the location and environment of the equipment.

In the design of medical electronic devices, one consideration takes precedence over all others: the safety of the patient and the operator. In some cases, it may be tempting to think that a power source that has been designed and certified for industrial use might also be suitable for medical battery. Often this is not the case, as the risks involved vary greatly.

In addition, many electronic devices used in hospitals (such as patient monitors) operate with very low levels of signals. Medical devices like these tend to be more sensitive to electromagnetic interference (EMI) than most devices used in industry, making EMC (electromagnetic compatibility) compliance and performance a key issue in medical applications.

Protect patients and operators

Hospital patients are often in a vulnerable state. Exposure to even small leakage currents can have adverse effects on their health. The same small leakage current has little effect on healthy people and may be acceptable in industrial applications. Depending on the application, the “permissible leakage current” of the resulting medical device (not just the power source) can range from A few microns (microamps) to A few hundred.”Leakage current” can be defined as an unexpected and potentially harmful current that can pass through the body. Obviously, medical devices that have direct physical contact with patients must limit their leakage current to a specified minimum level.

patients and medical staff

Medical power safety standard

Medical requirements differ from standard power supplies. For example, the enhanced or double insulation in a 240Vac power supply must be able to withstand a dielectric test of 4kVac for medical applications, while the corresponding figure for ITE/industrial USES is only 3kVac.As with spacing, this difference must be taken into account when selecting a power supply. A power supply approved below 4kVac May be used as part of an enhanced barrier for medical applications provided that insulation within the power supply is considered to be a smaller “basic” or “supplementary” barrier. In this case, additional isolation must be provided within the terminal product medical device through the device. The manufacturer shall meet the requirements of strengthening the barrier between the ac power supply and the patient.

Tips for selecting a medical battery

Modern medical devices require compact, lightweight, efficient, economical, RoHS compliant, reliable and ultra-safe power sources. Switching mode power supplies can meet all these requirements, but not all power supplies are the same. Medical equipment OEMs should pay attention to selecting power sources from reputable suppliers, preferably with mature experience in the medical electronics field and a full understanding of the special requirements and changing standards of the professional industry.

Obviously, it is foolish to choose a medical battery based on the lowest price, because the high cost of potential legal action, product recalls, brand name damage and warranty repairs far outweigh any potential cost savings on the front end. Medical OEMs should also take care to ensure that their selected power sources are fully compliant and certified to the current version of IEC, EN, UL, and CSA medical safety standards. Taking these precautions will make it easier for new medical devices to be certified by responsible safety agencies and the FDA.

Customized batteries for medical devices

Lithium batteries have the advantages of high energy density, small size, lightweight, long life, good battery capacity maintenance, wide operating temperature range, and other advantages, to meet the requirements of portable medical equipment lightweight, mobility.

As the world’s leading designer and manufacturer of the custom batteries for more than 20 years. Grepow Battery continually devotes our resources and efforts to developing higher performing & critically reliable rechargeable batteries for medical devices. Lithium batteries for medical devices produced by Grepow have complete safety protection circuit, equalization circuit and battery management unit (BMU), and the combination of multiple serial lithium batteries is strict with high consistency. The product has been tested under different temperature, current, shelf life and other conditions, including various abuse tests, to ensure the safety performance of the battery.

Medical instrument lithium battery pack is widely used in the B ultrasound machine, ECG monitor, infusion pump, ventilator, anesthesia machine, light curing machine, physical therapy, rehabilitation instrument and so on.

Novel medical battery

Based on the advanced technology, stringent quality control, and cost competitiveness, it is able to offer a wide range( -40 ℃~50 ℃ or 20 ℃~80 ℃) of quality batteries to meet customers’ ever-growing demands for higher performance, higher energy density, safer, lighter weight and 1000 cycles life. Custom shaped batteries to fit into any and all available space in your product for maximum efficiency.

Grepow has passed IS09001, ISO14001, TS16949, OHSAS18001 quality system certification, and our products can pass ROHS, CE, UL, UN38.3, MSDS, and other certification. If you need any product certifications, please let us know and we can help to apply for the certification for you.

certification

So far, Grepow sales network covers all areas of China, most areas of Asia, Europe, America, Austria, and some areas of Africa. They also have established offices in Xinjiang, Germany, and the U.S.A. to provide better service to their customers for delivery efficiency and after-sales service.

If you are interested in our products, please don’t hesitate to contact us at any time!
Email: info@grepow.com
Grepow Website: https://www.grepow.com/

Další stránka »