Business Products & Services

Kvalitní respirátor chrání dýchací ústrojí

Respirátor neboli filtrační polomaska je osobní ochranná pracovní pomůcka, která chrání dýchací ústrojí před netoxickými, dráždivými a toxickými, tuhými nebo kapalnými aerosoly, mikroorganismy i viry.

Ochrana dýchacích cest pomocí respirátoru je velice účinná, je ovšem nutné vybrat správný typ pro konkrétní použití.
Respirátory rozdělujeme na dva základní typy. Jedná se o variantu bez vydechovacího ventilku a o variantu s vydechovacím ventilkem. Provedení s vydechovacím ventilkem poskytuje uživateli větší komfort. Polomaska se méně zahřívá a zvlhčuje, a tak její použití je vhodnější zejména pro fyzicky namáhavější práce.
Základem pro výběr správného respirátoru je analýza rizik na pracovišti. Pokud nelze rizika poškození dýchacích cest na pracovišti snížit na vyhovující úroveň, je potřeba zvolit vhodný respirátor. Z hlediska účinnosti filtrace se filtrační polomasky dělí do tří tříd.
Na každém respirátoru musí být označení CE s číslem zkušebny, kterým je uživatel informován, že prostředek byl posouzen podle platné evropské směrnice. Zároveň musí být na masce označení výrobce, typ filtrační polomasky, označení filtrační třídy a číslo ČSNEN.
Aby filtrační polomaska plnila svoji funkci, musí být správně nasazena. Základem je správné utěsnění po celém obvodu masky včetně oblasti nosu. Pro lepší utěsnění právě v oblasti nosu je většina respirátorů vybavena lehce tvarovatelným páskem, který umožní lépe přizpůsobit respirátor tvaru obličeje. Účinnost respirátoru u mužů snižují také delší vousy.
V obzvláště nebezpečném pracovním prostředí, kde nestačí užití filtrační polomasky, je nutno jako ochranu zvolit celoobličejovou masku s odpovídajícím ochranným filtrem.
Veškeré pomůcky uvex nejen na ochranu dýchacích cest dodává na trh v České republice společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou.

http://www.uvex-safety.cz/cz/produkty/ochrana-dychacich-cest/vyhody-produktu/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/kvalitni-respirator-chrani-dychaci-ustroji/

Industrial Smart All-in-one touch computer user instructions

Overview

Industrial panel pc touch screen is specially designed for industrial needs. First-class design, rational construction and metal material panel, ensure solid and shock resistance. It’s widely used in military, electric power, industrial auto equipment, manufacturing and weather station etc.

blob.png

※ USB touch screen supports handwriting function realizing interactive function.
※ WIFI connection. The adjustable base bracket makes it more convenient to watch.
※ Three kinds of touch type: default resistive touch, infrared and capacitive touch.
※ All the metallic(Alu-Alloy) enclosure sprayed with painting/Coating, enough to meet the industrial requirements.
※ Unique cooling fan to control temperature, ensure stable running and low failure rate.
※ Intel industry motherboard ,adapt to the harsh environment,support 7/24 work.
※ Long working time, low power consumption design, supporting 7*24*365 working.
※ Variety of installations: desktop stand, wall-mounted, embedded and cantilever etc.

Product Installation
Notices:
1.Please do not place the all in one PC besides the radiator or heat source.
2.Please do not let any objects press or twine around the power cable or VGA cable.
3.Please do not place the all in one PC near to water source or humid placement.
4. Please do not block off the back vents which can dissipate heat generated inside to prevent damage of components.

blob.png

Installation for desktop: Checking that there are four screw holes on the backside of the PC, then place the screw hole in the right position with the PC and twist the screws, the installation finished. (All same with the louver bracket, foldable bracket and wall-mounted bracket.)

blob.png

Customization services

We have rich experience and product resources in industrial automation industry, during the process of different customization requirement for customers,having built a strong team on design and develop for customized service.We’re able to translate customer’s idea and requirement to reality solution.

blob.png

More info at www.szjawest.cn.

Bez analýzy rizik a servisu OOPP nelze kvalitně řešit BOZP

Je důležité si uvědomit, že žádný osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP) nemusí zaručit absolutní bezpečnost a ochranu i když je v souladu s evropskými normami EN.

Každý produkt certifikovaný jako OOPP splňuje požadované standardy kvality. To samo o sobě ovšem ve většině případů nestačí k dokonalé ochraně.
Při výběru jakéhokoli osobního ochranného pracovního prostředku musí být brán zřetel na to, jaký pracovník jej bude používat, v jakém prostředí a na jaký úkol. Proto je nutné provést dokonalou analýzu rizik, která by měla být součástí každé dobře vedené dokumentace BOZP. Součástí kvalitní dokumentace BOZP by měly být také údaje o pravidelné revizi OOPP.
Servis osobních ochranných pracovních pomůcek je podle zákona povinný alespoň jedenkrát ročně. Záznam o provedeném servisu by měl být součástí dokumentace BOZP.
Pro každou pracovní pozici by mělo být provedeno posouzení možných rizik a navrženy všechny možnosti preventivního řešení včetně havarijního plánu.
Vždy platí, že požadovanou činnost musí provádět proškolení pracovníci s příslušnou kvalifikací a s kvalitními OOPP.
Při výběru vhodných OOPP by neměla být rozhodující cena ochranného prostředku, ale zejména kvalita a maximální možná ochrana pracovníka.
Mezi OOPP nejvyšší kvality a vysokého komfortu nošení patří určitě všechny ochranné prostředky značky uvex. Dodavatelem kompletního sortimentu ochranných pracovních pomůcek značky uvex v České republice je společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou.

http://www.uvex-safety.cz/cz/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/bez-analyzy-rizik-a-servisu-oopp-nelze-kvalitne-resit-bozp/

Další stránka »